Międzynarodowa Fundacja Promocji Zaawansowanych Technologii

O nas

Od prawie 20 lat organizujemy szkolenia zamknięte dla firm i osób prywatnych. Doświadczenia krajów zachodnich wskazują na wysoką efektywność szkoleń zarówno w zakresie podnoszenia kwalifikacji związanych ze stanowiskiem pracy, jak i w zakresie zwiększenia świadomości odnośnie wagi problematyki jakości w gospodarce wolnorynkowej. Wyniki zrealizowanego projektu Tempus: World Class Manufacturing Implementation by Restructuring Engineering Courses; Culture Change by Uni/Industry Cooperation (Wdrażanie współczesnych metod wytwarzania poprzez restrukturyzację kursów inżynierskich oraz inspirowanie zmian kulturowych we współpracy uczelni z przemysłem) wskazują na istnienie znacznego opóźnienia Polski w zakresie wdrożeń systemów zarządzania jakością. Jedną z możliwości zmniejszenia istniejącego dystansu są intensywne szkolenia mające na celu przede wszystkim zmianę mentalności pracowników przemysłu. Programy i materiały dydaktyczne do kursów zostały opracowane przez Politechnikę Krakowską i Politechnikę Łódzką Filię w Bielsku-Białej (obecnie Akademia Techniczno-Humanistyczna) przy współpracy z Fachhochschule Frankfurt am Main i University of Central England Birmingham w ramach projektu Tempus. W zależności od sytuacji, szkolenia mogą być prowadzone w Politechnice Krakowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej lub u zleceniodawcy. W zajęciach zostanie wykorzystany nowoczesny sprzęt dydaktyczny i laboratoryjny, zakupiony w ramach projektu Tempus. Zajęcia prowadzą pracownicy uczelni przeszkoleni w ramach projektu w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz doświadczeni pracownicy przemysłu. Przedstawiony program szkoleń może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta zarówno pod względem treści, jak i czasu trwania.

Adres:
Czorsztyńska 4
43-300 Bielsko-Biała

Tel.: +48.606111895
E-mail: biuro@mifutech.pl
NIP: 6751160463

Adres korespondencyjny

Międzynarodowa Fundacja Promocji Zaawansowanych Technologii
Czorsztyńska 4
43-300 Bielsko-Biała

Kursy

Organizujemy kursy:

 • Specyfikacja geometrii wyrobów (GD&T),
 • Szacowanie niepewności pomiarów,
 • Współrzędnościowa technika pomiarowa,
 • Metrologia wielkości geometrycznych,
 • Wzorcowanie i nadzorowanie przyrządów pomiarowych,
 • Pomiary gwintów.

Programy kursów dostosowane są do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Kursy prowadzą doświadczeni pracownicy uczelni.

 

Formularz kontaktowy

 _____   _____  __  _  __  __ 
| __ \\  | ___|| | || | || \ \\/ // 
| | \ || | ||__  | '--' ||  \ ` // 
| |__/ || | ||__  | .--. ||  | ||  
|_____//  |_____|| |_|| |_||  |_||  
 -----`  `-----` `-` `-`   `-`'