O Fundacji

Od prawie 20 lat organizujemy szkolenia zamknięte dla firm i osób prywatnych.

Doświadczenia krajów zachodnich wskazują na wysoką efektywność szkoleń zarówno w zakresie podnoszenia kwalifikacji związanych ze stanowiskiem pracy, jak i w zakresie zwiększenia świadomości odnośnie wagi problematyki jakości w gospodarce wolnorynkowej. Wyniki zrealizowanego projektu Tempus: World Class Manufacturing Implementation by Restructuring Engineering Courses; Culture Change by Uni/Industry Cooperation (Wdrażanie współczesnych metod wytwarzania poprzez restrukturyzację kursów inżynierskich oraz inspirowanie zmian kulturowych we współpracy uczelni z przemysłem) wskazują na istnienie znacznego opóźnienia Polski w zakresie wdrożeń systemów zarządzania jakością. Jedną z możliwości zmniejszenia istniejącego dystansu są intensywne szkolenia mające na celu przede wszystkim zmianę mentalności pracowników przemysłu.

Programy i materiały dydaktyczne do kursów zostały opracowane przez Politechnikę Krakowską i Politechnikę Łódzką Filię w Bielsku-Białej (obecnie Akademia Techniczno-Humanistyczna) przy współpracy z Fachhochschule Frankfurt am Main i University of Central England Birmingham w ramach projektu Tempus. W zależności od sytuacji, szkolenia mogą być prowadzone w Politechnice Krakowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej lub u zleceniodawcy. W zajęciach zostanie wykorzystany nowoczesny sprzęt dydaktyczny i laboratoryjny, zakupiony w ramach projektu Tempus. Zajęcia prowadzą pracownicy uczelni przeszkoleni w ramach projektu w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz doświadczeni pracownicy przemysłu.

Przedstawiony program szkoleń może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta zarówno pod względem treści, jak i czasu trwania.